Podziękowania i odznaczenia

29 maja w sali koncertowej Bielskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja obchodów XXX Jubileuszowych Dni Bielska Podlaskiego. Wśród gości znaleźli się między innymi Jarosław Matwiejuk – Poseł na Sejm RP, Bogusław Dębski –Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Wojciech Dzierzgowski – Wojewoda Podlaski oraz Jan Zalewski – Wiceprezes Podlaskiej Federacji Sportu.

Podczas spotkania Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski osobiście udekorował odznaczeniami zasłużone osoby z Bielska Podlaskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz kultywowania kultury i tradycji ludowych na wniosek Wojewody Podlaskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczył Marię Malinowską.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, na wniosek Wojewody Podlaskiego złotym „Medalem za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali: Barbara Borowska, Halina Jaworska oraz Włodzimierz Romaniuk.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, na wniosek Wojewody Podlaskiego srebrnym „Medalem za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali: Tomasz Białowieżec, Lilla Fiedorczuk, Halina Jakimiuk, Mirosława Janina Kolasa, Olga Nowicka oraz Elżbieta Marzanna Wawrzyniuk.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, na wniosek Wojewody Podlaskiego brązowym „Medalem za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali: Joanna Chilkiewicz, Elżbieta Chmur, Elżbieta Krasińska – Oniśkiewicz, Ewa Łajkowska, Maria Łuszczyńska oraz Krzysztof Siergiej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odznaczył: Janinę Halinę Plutowicz, Marię Babulewicz, Andrzeja Dłużewskiego, Elżbietę Fionik oraz Justynę Porzezińską.

Minister Sportu i Turystki na wniosek Podlaskiej Federacji Sportu przyznał Aleksandrowi Bożko złotą odznakę „Za Zasługi dla Sportu”.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Eugeniusz Berezowiec serdecznie podziękował wszystkim sponsorom, którzy na przestrzeni lat wspierali organizację obchodów Dni Bielska. W dowód uznania za okazaną pomoc i wsparcie finansowe wręczył z okazji jubileuszu okolicznościowe statuetki.

Na pamiątkę nawiązania współpracy z miastem Keleraszi (Republika Mołdowy) statuetkę otrzymał także Nikołaj Mielnik – Mer miasta partnerskiego Keleraszi, który przybył do Bielska na tegoroczne obchody święta miasta.

W części artystycznej uroczystej inauguracji zaprezentował się Chór Polskiej Pieśni Narodowej oraz wystąpił po raz pierwszy w Bielsku Podlaskim mołdawski zespół tańca ludowego „Kodrenij” z Keleraszi.

W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.