baner

   3 grudnia bieżącego roku w sali Bielskiego Domu Kultury odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu budżetu Miasta na 2008 rok. Projekt budżetu miasta na 2008 r. został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 123/07 w dniu 14 listopada 2007r. Projekt budżetu jest dostępny do wglądu w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
   W konsultacjach uczestniczyli Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec, Zastępcy Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk i Mirosław Gołębiowski, Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk, radni Rady Miasta, pracownicy Urzędu Miasta oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.
  Spotkanie prowadził Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec. Przedstawiając projekt budżetu Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował o zamierzeniach na rok 2008. Prognozowane dochody budżetu kształtują się w kwocie 48 256 301 zł, wydatki stanowią kwotę 57 668 965 zł. Deficyt wynoszący kwotę 9 412 664 zł finansowany będzie pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 030 000 zł, kredytem komercyjnym w kwocie 7 370 664 zł oraz wolnymi środkami z rozliczenia b.r. w kwocie 12 000 zł. Największą część z zaplanowanych wydatków zamierza się przeznaczyć na finansowanie oświaty, tj. 30 %, inwestycje łącznie stanowić będą kwotę 15 064 214 zł, co stanowić będzie ponad 26 % planowanych wydatków. W kwocie tej 5 mln 552 tysiące złotych stanowi zakładany udział własny budżetu miasta w związku z zamiarem składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Trzecią pod względem wielkości pozycję wydatkową stanowi pomoc społeczna, blisko 19 % wydatków.
  W dyskusji nad przedstawionym projektem zabrali głos mieszkańcy miasta. W wypowiedziach poruszano głównie potrzebę poprawy stanu nawierzchni dróg. Zabierano głos w sprawach budowy nawierzchni ulic Nowej, Glogera, Chopina, Niecałej, kolektora sanitarnego w ulicy Szpitalnej i Żabiej. Do podnoszonych spraw odnosił się Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec.
  Teraz nad projektem budżetu pracować będą radni Rady Miasta.

Galeria Zdjęć

W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.