baner

I N F O R M A C J A

o przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2007 roku ćwiczeniach – praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji pracowników i interesantów z budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w razie zagrożenia

  W dniu 16 listopada o godzinie 9:05 został przeprowadzony praktyczny sprawdzian organizacji i warunków ewakuacji pracowników i interesantów z budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski położonego przy ul. Mikołaja Kopernika Nr 1. Wszystkie osoby opuściły budynek w czasie 3 minut po ogłoszeniu alarmu. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez nieprzewidzianych zdarzeń.
  Obserwatorem ćwiczeń delegowanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim był Pan kpt mgr inż. Marcin Sawicki.

  Ćwiczenia zostały poprzedzone w dniu 15 listopada 2007 roku indywidualnym instruktażem pracowników Urzędu Miasta jak mają się zachować w razie usłyszenia dzwonka alarmowego oznaczającego konieczność natychmiastowego opuszczenia budynku Urzędu Miasta – który to instruktaż przeprowadziła Pani inspektor Nona Simoniuk – pracownik d/s obronnych i obrony cywilnej Urzędu Miasta.

  Ćwiczenia zostały przeprowadzone na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 21, poz. 1138). Przepis ten nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami – obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Janusz Porycki
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Galeria zdjęć



























W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.