baner

NADZWYCZAJNA XVII SESJA RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

  W dniu 7 listopada odbyła się Nadzwyczajna XVII Sesja Rady Miasta. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Stepaniuk. Rada obradowała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
   Punktem kulminacyjnym było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
   Przed podjęciem proponowanej uchwały Radni poprosili Burmistrza Miasta i pracowników Urzędu Miasta o wyjaśnienie punktów uchwały, które według nich budziły wątpliwości. Najwięcej pytań dotyczyło limitów wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego.
   Jeden z Radnych zwrócił uwagę na ujęte w uchwale zadanie dotyczące podniesienia Góry Zamkowej. Wyjaśniał, że przed podjęciem jakichkolwiek prac na zabytkowym obiekcie potrzebne jest przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych. Jednocześnie zgłosił wniosek o wycofanie środków na ten cel. Po krótkiej debacie Radni doszli do wniosku, że pieniądze na podniesienie Góry należy utrzymać zgodnie z projektem uchwały. Jednocześnie uznali, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie wykopaliska były wykonane w okresie późniejszym.
   Uchwała, w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. została przyjęta w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta głosami 13 za przy 6 wstrzymujących się.W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.