baner

  18 października 2007 r. w Bielskim Domu Kultury odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach wzięli udział zastępca Wojewody Pan Jarosław Schabieński, Osoby Duchowne, Władze Miasta, Dyrektorzy, Nauczyciele i pracownicy administracyjni bielskich szkół oraz uczniowie i zaproszeni goście.

  Wśród nauczycieli były osoby które, Prezydent Rzeczypospolitej Polski, na wniosek Wojewody odznaczył Srebrnym bądź Brązowym Krzyżem Zasługi. Za zasługi w działalności na rzecz kultury Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczył:

 • Panią Janinę Halinę Plutowicz – kierownika Działu Edukacji Artystycznej Bielskiego Domu Kultury.

  Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczył:

 1. Panią Alinę Jakubowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 2. Panią Zofię Karpuk – starszego kustosza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim,
 3. Panią Grażynę Szulborską – starszego bibliotekarza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim,

  Aktu dekoracji zasłużonych osób dokonał Zastępca Wojewody Pan Jarosław Schabieński. W bieżącym roku, odznaczenia Brązowym bądź Srebrnym Krzyżem Zasługi, dokonano również podczas uroczystości wojewódzkiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Białymstoku 15 października 2007 r.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 1. Pani Barbara Kaczoruk – nauczycielka Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim
 2. Pani Ludmiła Siebiesiewicz – wicedyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 1. Pani Grażyna Chmur – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
 2. Pani Helena Chilimoniuk - nauczycielka Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 3. Pani Joanna Łozińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
 4. Pani Alicja Krystosiuk - nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
 5. Pani Zofia Filipiuk - nauczycielka Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim
 6. Pan Walenty Grygoruk - nauczyciel Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim
 7. Pan Jerzy Hackiewicz - nauczyciel Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim
 8. Pani Barbara Naumczyk – nauczycielka Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 9. Pani Barbara Dorotkiewicz – pracownik administracji Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

 1. Pani Irena Kondratiuk – nauczycielka Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 2. Pani Alina Bańkowska - nauczycielka Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 3. Pani Irena Jabłuszewska - nauczycielka Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 4. Pani Bożena Petkiewicz - nauczycielka Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 5. Pani Jolanta Zajkowska - nauczycielka Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 6. Pani Joanna Duszkowska - nauczycielka Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 7. Pani Barbara Szulc – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
 8. Pan Marek Boratyński – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

  Nauczycielom za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, Zastępca Burmistrza Pan M. Gołębiowski wręczył nagrody, przyznane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Pana E. Berezowca.

Nagrody otrzymali:

 1. Pani Ewa Oksiuta – nauczycielka Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim
 2. Pani Helena Olszewska - Szmuksta – nauczycielka Przedszkola Nr 5 „Krasnala Hałabały” w Bielsku Podlaskim
 3. Pani Mirosława Janina Kolasa – dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim
 4. Pani Ewa Łajkowska – nauczycielka Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim
 5. Pani Aldona Agata Szuper – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
 6. Pan Bazyli Leszczyński – dyrektor Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 7. Pani Irena Jabłuszewska – nauczycielka Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 8. Pani Janina Ziniewicz – nauczycielka Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 9. Pani Tamara Korycka– wicedyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza
 10. Pani Irena Pierewoj – nauczycielka Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 11. Pani Anna Dolińska – nauczycielka Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 12. Pani Joanna Łozińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

  Doroczną nagrodą, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Burmistrz Miasta odznaczył Panią Elżbietę Bilmin dyrygentkę Chóru Polskiej Pieśni Narodowej.

  Uczniom, za osiąganie wysokich wyników sportowych, Burmistrz Miasta przyznał nagrody rzeczowe.
Nagrody otrzymali:

 1. Rafał Borowik – z Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim,
 2. Agnieszka Chomiuk – z Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim,
 3. Adrian Maksimowicz – z Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim,
 4. Sylwia Szerenos- z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,
 5. Agnieszce Mojsik - z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,
 6. Anita Wakulewska- z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,
 7. Magda Tołoczko – z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

  Natomiast nauczycielom – trenerom wymienionych uczniów Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał nagrody pieniężne.
Nagrody otrzymali:

 1. Pan Włodzimierz Borowik– nauczyciel z Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 2. Pan Jan Rudeczko – nauczyciel z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

  Za zdobycie I miejsca w województwie podlaskim, w Finale Gimnazjady, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał nagrody rzeczowe, zawodnikom drużyny piłki koszykowej oraz nagrodę pieniężną jej trenerowi, nauczycielowi Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski. Nagrody otrzymali:

 1. Pan Robert Świetliczny – trener drużyny
 2. Łukasz Bolesta
 3. Maciej Kijko
 4. Aaron Weres
 5. Mateusz Roszczyc
 6. Grzegorz Dienisiuk
 7. Kornel Jakimiuk
 8. Patryk Łukaszuk
 9. Piotr Piotrowski
 10. Kordian Jóźwiuk
 11. Jakub Jóźwiuk
 12. Mateusz Galicki
 13. Dawid Kondrat
 14. Ruben Andrzejczuk

  Nagrody i wyróżnienie za wysokie wyniki sportowe w pracy z młodzieżą szkolną w roku 2007 otrzymali także:

 1. Pan Włodzimierz Wasiluk – nauczyciel Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 2. Pan Andrzej Kiluk – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
 3. Pan Eugeniusz Bedeniczuk – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. B.Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 4. Pan Konstanty Aleksiejuk – trener II – ligowej sekcji tenisa stołowego
 5. Pan Mirosław Car – trener juniorów piłki nożnej MOSiR w Bielsku Podlaskim

  za wysokie wyniki w sporcie i reprezentowanie II ligi koszykówki męskiej w naszym mieście Burmistrz Miasta przyznał nagrodę pieniężną:
 6. Panu Tomaszowi Rzepiejewskiemu – zawodnikowi Bielskiego Klubu Sportowego „Tur”

  za wieloletnią działalność na rzecz sportu nagrodę pieniężną otrzymał również:
 7. Pan Aleksander Bożko – kierownik sekcji młodzieżowych MOSiR w Bielsku Podlaskim.

  Za promocję i organizację imprez sportowych w Bielsku Podlaskim Burmistrz Miasta przyznał wyróżnienie
 8. Panu Krzysztofowi Grodzkiemu

  Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał również wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe następującym uczniom:

 1. Annie Demidiuk
 2. Justynie Pierewoj
 3. Katarzynie Filipiuk
 4. Mariuszowi Bolesta
 5. Ireneuszowi Markowskiemu
 6. Krystianowi Tomczuk
 7. Maciejowi Krasowskiemu
 8. Emilowi Wowtoniuk
 9. Jakubowi Sośniuk
 10. Piotrowi Sawczyńskiemu

  Całość obchodów uroczystości Dnia Edukacji Narodowej uświetnił koncert Eleny Rutkowskiej wraz z Zespołm „Cygańskie Czary”. Występ pełen orientalnej zmysłowości i cygańskiego temperamentu zaprezentował muzykę „wiecznych wędrowców”.

Galeria zdjęćW przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.