baner

  Na zaproszenie Pana Ilie Rau Przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w dniach od 13 do 15 października 2007 r. przebywały w Călăraşi w Republice Mołdawii delegacje miasta Bielsk Podlaski pod przewodnictwem Skarbnika Miasta Janusza Panasiuka oraz Swietłogorska (Białoruś) pod przewodnictwem Galiny Filippowicz Przewodniczącej Rady Rejonu. W składzie delegacji z Bielska Podlaskiego był Jan Ostaszewicz Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. oraz Eugeniusz Jakubowski Kierownik Referatu Kultury i Oświaty Urzędu Miasta. Wizyta była dobrą okazją do zaprezentowania naszego miasta jak również miała na celu rozpoznanie możliwości wzajemnej współpracy między miastami. Călăraşi jest miastem położonym około 50 km na północ od stolicy Mołdawii Kiszyniowa i odległym około 1050 km od Bielska Podlaskiego. Miejscowość ta jest siedzibą jednego z ponad 30 rejonów administracyjnych Republiki Mołdawii. W górzystym rejonie Călăraşi mieszka około 75 tysięcy mieszkańców w 40 miejscowościach, a w samym miasteczku około 17 tysięcy.


Delegacje Swietłogorska i Bielska Podlaskiego u Przewodniczącego Ilii Reu (czwarty od lewej)


Wspólne zdjęcie delegacji Swietłogorska i Bielska Podlaskiego z kierownictwem administracyjnym Călăraşi w czasie pobytu w Kiszyniowie


Wizyta w Muzeum Rodzinnym w Călăraşi i spojrzenie na historię i tradycje Mołdawii


Wpis Janusza Panasiuka do księgi pamiątkowej Muzeum Rodzinnego w imieniu delegacji Bielska Podlaskiego


Życzenia dla mieszkańców Călăraşi składa w imieniu delegacji Swietłogorska Przewodnicząca Rady Rejonu Galina Filippowicz Wasiljewna


Życzenia dla mieszkańców Călăraşi składa w imieniu delegacji Bielska Podlaskiego Janusz Panasiuk Skarbnik Miasta


A potem był świąteczny korowód
Z tańcem i piosenką


Wspólne zdjęcie- od lewej: Ilie Rau Przewodniczący RKW Călăraşi , Janusz Panasiuk Skarbnik Miasta Bielska Podlaskiego, Gaina Borys Siergiejewicz profesor Akademii Nauk Mołdawii, Galina Filippowicz Wasiljewna Przewodnicząca Rady Rejonu ze Swietłogorska,Valentina Cuşnir-Pituşcanu Poseł do Parlamentu Republiki Mołdawii


Przewodniczący delegacji z zaprzyjaźnionych miast wspólnie kręcą winogron na sok


Miłą tradycją w Călăraşi jest uczestnictwo kierownictwa administracji samorządowej w uroczystościach weselnych – Janusz Panasiuk składa życzenia mołdawskim nowożeńcomW przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.