baner

„Zdrowie dla człowieka i lasu” – realizacja projektu Sokrates-Comenius

  Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w roku szk. 2006/07 przystąpiło do realizacji Szkolnego Projektu Comeniusa pt. „Zdrowie dla człowieka i lasu/Gesundheit für Mensch und Wald” w ramach programu SOCRATES-COMENIUS.
  W styczniu 2006 roku złożyliśmy wniosek do Agencji Narodowej, a w lipcu dotarła do szkoły dobra wiadomość - projekt został zatwierdzony do realizacji. Program Sokrates, a od roku 2007 Lifelong Learning Programme („Uczenie się przez całe życie”) to inicjatywa Wspólnoty Europejskiej. Jego celem jest rozszerzenie współpracy Europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji, powiększenie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów.


Prezentujemy nasz kraj region, miasto i szkołę w partnerskiej szkole w Lizbonie


Wspólne zdjęcie uczniów i nauczycieli, biorących udział w projekcie ( przed szkołą w Lizbonie)

  Istotą programu jest nawiązanie osobistych kontaktów między nauczycielami i uczniami przynajmniej z trzech placówek z różnych krajów. W naszym projekcie współpracujemy z trzema szkołami: ze szkołą z Bułgarii, Niemiec i Portugalii.
  Realizując projekt, pod kierunkiem wielu zaangażowanych nauczycieli uczniowie mają możliwość porównania - jak dbają o zdrowie ich europejscy rówieśnicy, mają możliwość poznania problematyki lasu w krajach szkół partnerskich, ale również pogłębić wiadomości o lasach naszego regionu. Bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc w realizacji tego projektu Nadleśnictwu Bielsk.
Prowadziliśmy zajęcia badawcze w lasach naszego regionu

  Dzięki życzliwości dyrekcji i pracowników nadleśnictwa uczniowie mieli możliwość poznania drzewostanu naszych lasów, rozpoznawania gatunków drzew, zebrania nasion drzew i krzewów. Nadleśnictwo stworzyło warunki do zapoznania się z zakresem działalności szkółki i uczestniczenia w pracach na jej terenie. Uczniowie wzięli również udział w uzupełnianiu drzewostanu na terenie nadleśnictwa.
  Wyjeżdżali także na zajęcia terenowe do Białowieskiego Parku Narodowego. Szczególnie ważne w tym projekcie jest jednak nawiązanie osobistych kontaktów naszych uczniów z uczniami ze szkół partnerskich, jak również wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami tychże szkół.
  W kwietniu w naszej szkole gościliśmy 2 nauczycielki - z Niemiec i Portugalii.
  Ich wizyta była okazją do prezentacji naszej szkoły, jej oferty edukacyjnej, tradycji i osiągnięć, a także pokazania gościom niektórych zakątków naszego pięknego regionu i podlaskiej gościnności.


Gościliśmy nauczycielki z Niemiec i Portugalii

  Zrealizowaliśmy 2 wyjazdy zagraniczne do szkoły w Lizbonie i szkoły bułgarskiej w mieście Łowecz. Wzięło w nich udział 3-ch nauczycieli i 8-u uczniów. Realizację naszego projektu wspiera Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski. To dzięki niemu dodatkowo 2-ch uczniów mogło uczestniczyć w wyjeździe do Bułgarii. Większość uczniów była po raz pierwszy za granicą. Kontakty z uczniami ze szkół partnerskich to okazja do bezpośredniej styczności z kulturą i realiami krajów zagranicznych rówieśników ale przede wszystkim sprawdzenie i poszerzenie swoich umiejętności językowych.


Przed szkołą w Bułgarii


Oprócz kontaktów z partnerami mieliśmy okazję podziwiać piękne miejsca w ich krajachW przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.