baner

Inwestycje prowadzone na terenie miasta:

  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej.
  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga.
  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej.
  • budowa chodników w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Widowskiej do ul. Mickiewicza.
  • budowa nawierzchni ul. Kwiatowej.
  • budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy Chmielnej – podpisano umowę z Wykonawcą.

W trakcie przetargu są zadania inwestycyjne:

  • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Studziwody, ulice: Studziwodzka i Łąkowa, Leśna, Sosnowa, Bagnista, Wiejska.
  • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Jarońskiego.


W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.