baner

  Na zaproszenie Burmistrza Miasta w dniu 27 czerwca w sali konferencyjnej hotelu UNIBUS firma MGJ Consulting Group wraz z Audytorami Zewnętrznymi HACCP przeprowadziła szkolenie w zakresie zasadności, obligatoryjności wdrożenia, monitorowania i stosowania zasad systemu HACCP. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i przedstawiciele lokalnych podmiotów gospodarczych.
  System HACCP jest metodą postępowania i narzędziem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. System ten polega nie tylko na zidentyfikowaniu wszystkich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie konsumenta, lecz przede wszystkim na zastosowaniu metod i znalezieniu skutecznych rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie tych zagrożeń lub ograniczenie ich do akceptowalnego poziomu.
  Najistotniejsze elementy systemu HACCP to:

  • Identyfikacja mogących pojawić się zagrożeń
  • Ocena ich istotności
  • Oszacowanie ryzyka (prawdopodobieństwa) ich wystąpienia - Określenie metod ich ograniczenia


W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.