baner

   X posiedzenie sesji Rady Miasta dotyczyło głównie analizy działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim i z działalności oraz analizy stanu, i dalszego funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego.
   Co do informacji na temat MPEC S.A. radni nie poświęcili większej uwagi. Wątpliwości i większą dyskusję wzbudziła informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego. Choć na Komisjach nie zabrakło pochwał, że Przedsiębiorstwo jest bardzo dobrze zarządzane, radni nie zaakceptowali proponowanej podwyżki 10% czynszu na lata 2007-2011, zmniejszając ją do 5%. Radny A. Roszczenko z Koalicji Bielskiej przedstawił swoją analizę do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zdaniem radnego należałoby zwiększyć ilość sprzedawanych lokali poprzez zmianę uchwały w zakresie preferencyjnych warunków sprzedaży mieszkań ustalając na większym poziomie bonifikatę, kierując się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniając interes miasta i oczekiwania lokatorów. Radny wnioskował również o opracowanie planu budowy mieszkań na najbliższe lata. Pomimo argumentacji Burmistrza, że budowa mieszkań komunalnych jest dużo droższa niż ich wykup, Rada przychylna była wnioskom postawionym przez radnego A. Roszczenkę.
   Rada uchwaliła również nowe godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Oznacza to, że miłośnicy spędzania wolnego czasu w Pubach będą mogli przesiadywać do godziny 4 rano, a nie do 24 - tej, jak to było dotychczas.    Ponadto na X sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia o 5% Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski; w sprawie nadania nazwy imieniem królowej Heleny terenowi zieleni położonemu w obrębie ulic M.Kopernika, J.Poniatowskiego i A.Mickiewicza; w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007 rok; w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul.Szkolnej.W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.