baner

   Turniej "Dzień Europejski" narodził się w 2000 r. Przez dwa lata był organizowany dla gimnazjów z terenu powiatu bielskiego, od 2002 r. - dla szkół podstawowych Bielska Podlaskiego. W 2007 r. w turnieju wzięły udział szkoły: z gminy wiejskiej Bielsk Podlaski - Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym, z gminy Wyszki - Zespół Szkół im. Jana Pawła " w Wyszkach, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz gospodarze - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

  Od lat formuła turnieju jest podobna. Turniej składa się z dwóch części. Pierwsza to turniej wiedzy o Unii Europejskiej, państwach UE i różnych aspektach życia w tychże państwach. Turniej wiedzy nawiązuje do telewizyjnego quizu "Jeden z dziesięciu". Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów. Turniej trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy spośród 12 uczestników. W tegorocznym quizie "Jeden z dziesięciu" zwycięzcami zostali:

  • I miejsce - Katarzyna Konopka - Zespół Szkół im. Jana Pawła" w Wyszkach
  • II miejsce - Karol Baaiński - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
  • III miejsce - Józef Leonczuk - Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym

  Druga część turnieju polega na tym, iż każda ze szkół prezentuje jedno z państw Unii Europejskiej i przedstawia je w różnorodnych tematycznych prezentacjach (ok. 4-5). W 2007 r. były to następujące konkurencje:

  • prezentacja państwa,
  • "Piórkiem i węglem"
  • prezentacja podań, legend, baśni i bajek narodowych,
  • kuchnia narodowa.

Szkoły przestawiły następujące państwa: Bułgaria, Rumunia, Węgry i Grecja.

  Turniej ma na celu propagowanie wiedzy o procesie kształtowania się Unii Europejskiej, jej organizacjach, o drodze Polski do Unii Europejskiej, a także zaprezentowanie państw europejskich. "Dzień Europejski" jest zabawą interdyscyplinarną, prezentującą wiedzę z różnych dziedzin życia, różnorodne umiejętności oraz daje możliwość wykazania się oryginalnymi rozwiązaniami koncepcyjnymi podczas prezentacji. To również okazja do integracji młodzieży okolicznych szkół i rywalizacji opartej na zasadach "fair play".

  W czasie kilkuletniej tradycji turnieju relacje z tej formy współzawodnictwa dwukrotnie zaprezentowano w telewizji regionalnej, radiu, wielokrotnie w prasie lokalnej. W 2003 r. młodzież bielskich szkół podstawowych zaprezentowała się ze swoim programem na muszli miejskiej w ramach obchodów Dni Bielska Podlaskiego "Otwórzmy Drzwi Europie".

Galeria zdjęć:

W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.