Środa, 5 października 2022, imieniny Igora, Apolinarego, Placyda. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 11 godz. 18 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godz. 31 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej i żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę - za żołnierza samotnego

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia publicznego

Wniosek repatrianta o zapewnienie warunków do osiedlenia się

REFERAT FINANSOWY

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podziały nieruchomości

Umowa dzierżawy

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski

Sprzedaż nieruchomości

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ HANDLU I ROLNICTWA

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

REFERAT OŚWIATY I KULTURY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Dofinansowanie ksztów kształcenia

URZAD STANU CYWILNEGO

Rejestracja urodzin

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Rejestracja zgonu

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wydawanie dowodów osobistych

Zaświadczenie zgłoszenia utraty lub zniszczenia dowodu osobistego

Poświadczenie zgodności kopii z dowodem osobistym

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

KONTAKT

tel: (85) 731 81 88
fax: (85) 731 81 50
um@bielsk-podlaski.pl

GODZINY PRACY:

pn 08:00-16:00
wt-pt 07:30-15:30

RACHUNEK BANKOWY:

52 8063 0001 0070 0706 5699 0002

MIASTO W LICZBACH

LUDNOŚĆ: 26 275

kobiety: 13 632
mężczyźni: 12 643

stan na 30.06.2014

JĘZYK MIGOWY
BIULETYN MIEJSKI
Biuletyn miejski - archiwum
PROJEKTY

Bieżące projekty

Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.