Środa, 5 października 2022, imieniny Igora, Apolinarego, Placyda. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 11 godz. 18 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godz. 31 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
HONOROWY OBYWATEL MIASTA BIELSK PODLASKI

W dniu 30 września 2014 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę nr XLVIII/321/14 w sprawie zasad i trybu nadania Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski, (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 3269).

Zgodnie z jej treścią, Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miast Bielsk Podlaski w drodze uchwały za szczególne zasługi dla miasta, regionu lub kraju.

Z wnioskiem o nadanie Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski mogą występować:

1) Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski,
2) Komisje Rady Miasta Bielsk Podlaski,
3) kluby radnych,
4) Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
5) jednostki organizacyjne miasta, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające na terenie miasta Bielsk Podlaski,
6) co najmniej 100 mieszkańców miasta Bielsk Podlaski posiadających czynne prawo wyborcze.

Do pobrania:

 1. Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/321/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski
 2. Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski
 3. Wniosek o nadanie Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych

Honorowi Obywatele Miasta Bielsk Podlaski:

 1. Pan Borys Gitman,
 2. Pani Leokadia Wysocka,
 3. 49 osób pomordowanych przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim,
 4. Pan Zachariusz Szachowicz,
 5. Ks. Jerzy Szurbak,
 6. Ks. Franciszek Bronisław Zaleski,
 7. Pan Jan Mikołuszko,
 8. Pan Eugeniusz Wasilewski,
 9. Pan Eugeniusz Berezowiec.
Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.