Piątek, 30 lipca 2021, imieniny Julity, Ludmiły, Rościsława. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 15 godz. 35 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godz. 14 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIELSK PODLASKI

Pan Mikołaj Turkowicz

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał w dniu 16 maja 2014 r. Panu Mikołajowi Turkowiczowi Medal Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pan Mikołaj Turkowicz legitymuje się 51 letnim stażem pracy w zawodzie nauczycielskim oraz 53 letnim jako instruktor muzyczny. Ponad 45 lat przepracował jako nauczyciel w jednej z bielskich szkół, aktualnie Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej. Od 42 lat prowadzi znany w regionie, w Polsce oraz poza granicami kraju zespół Podlaskie Kukułki.

Poza tym był inicjatorem i kierownikiem artystycznym wielu zespołów funkcjonujących w przeszłości na terenie naszego miasta, m.in. Jutrzenka (w Liceum Medycznym), Ekonomik (w Zespole Szkół Ekonomicznych), Małe Podlasie (przy Cechu Rzemiosł Różnych), Pospołu (przy PSS Społem), Przepióreczka (przy PGR Bielsk Podlaski), oraz Przygoda (przy I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim).

Wszystkie te zespoły uczestniczyły czynnie w życiu artystycznym naszego miasta i wydatnie przyczyniły się do jego promocji. Zespół Podlaskie Kukułki od początku, rokrocznie uczestniczył w organizowanych przez miasto obchodach Dni Bielska Podlaskiego oraz w dwóch plenerowych widowiskach historycznych zorganizowanych z tej okazji na Górze Zamkowej. Jedno z nich wyreżyserował oraz opracował scenografię Pan Mikołaj Turkowicz.

Dzięki zaangażowaniu Pana Mikołaja Turkowicza zespół Podlaskie Kukułki promował nasze miasto poprzez liczne uczestnictwo w przeglądach, festiwalach i koncertach organizowanych w kraju i poza jego granicami, m.in. Belgii, Bułgarii, Białorusi, Czechosłowacji, Litwie, Łotwie, Niemczech, Rosji, Ukrainie, Węgrzech, Macedonii, Turcji, prezentując bogactwo folkloru podlaskiego i jego obrzędy.

Zespół Podlaskie Kukułki posiada bogaty zbiór strojów reprezentujących różne regiony naszego kraju, m.in. łowicki, sądecki, rzeszowski. Pan Mikołaj.

Turkowicz jako nauczyciel i wychowawca wychował wielu wspaniałych absolwentów, którzy aktualnie w kraju prowadzą zespoły artystyczne. W jego zespole Podlaskie Kukułki uczestniczyło 1355 uczniów, mieszkańców naszego miasta i okolic.

Za swoją pracę i poświęcenie był wielokrotnie odznaczany m.in.: Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie.

Działalność w sferze kultury świadczy o dużym zaangażowaniu i poświęceniu Pana Mikołaja Turkowicza na rzecz społeczności lokalnej Bielska Podlaskiego.

Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.