Czwartek, 30 marca 2023, imieniny Amelii, Kwiryna, Dobromira. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 12 godz. 51 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godz. 59 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIELSK PODLASKI

W dniu 26 listopada 2013 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę nr XXXVIII/243/13 w sprawie ustanowienia medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski.

Zgodnie z jej treścią medal Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, jest przyznawany szczególnie zasłużonym dla miasta Bielsk Podlaski, którzy swoją działalnością przyczynili się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji miasta Bielsk Podlaski lub poprzez swój dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

Medal przyznaje Burmistrz Miasta z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski;
2) Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski;
3) uprawnionego organu instytucji lub organizacji pozarządowych;
4) 50 obywateli posiadających czynne prawa wyborcze;

Kapituła Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski

Zasłużeni dla Miasta Bielsk Podlaski

  1. Pan Mikołaj Turkowicz
  2. Ks. prałat dr Ludwik Olszewski
  3. Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk
  4. Pan Sergiusz Łukaszuk
  5. Pani Kamila Lićwinko

Do pobrania:

  1. Regulamin przyznania medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski
  2. Wniosek o przyznanie medalu dla osoby fizycznej
  3. Wniosek o przyznanie medalu dla osoby prawnej, organizacji społecznej oraz stowarzyszenia
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych
Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.