Piątek, 30 lipca 2021, imieniny Julity, Ludmiły, Rościsława. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 15 godz. 35 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godz. 14 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
RYS HISTORYCZNY MIASTA

« poprzednia strona | 1, 2, 3, 4, 5 | następna strona »

Przełom XVII i XVIII wieku - to okres wojen i najazdów. Potop szwedzki, najazd Siedmiogrodzian, insurekcje moskiewskie oraz liczne przemarsze wojsk Korony i Litwy doprowadziły do zniszczenia miasta i drastycznego spadku liczby ludności.

Izabela i Klemens Braniccy

W 1719 roku po objęciu starostwa bielskiego przez Jana Klemensa Branickiego, nastąpiło gospodarcze ożywienie. Swoje urzędowanie hetman rozpoczął od przedsięwzięć gospodarczych i architektonicznych, czynionych zarówno w swojej siedzibie Hołowiesku, jak i na terenie całego miasta. w 1760 roku starostwo przejęła żona - Izabela Branicka. Z okresem jej rządów wiążą się największe inwestycje budowlane oraz działania poprawiające estetykę i ład publiczny w mieście. Z jej fundacji i przy znacznym udziale mieszczan zadbano o świątynie; zbudowany został murowany ratusz, a na Hołowiesku wybudowano pierwszą cegielnię.

Po rozbiorach Bielsk wszedł w skład Obwodu Białostockiego Prus Nowowschodnich. Obok Polaków i Białorusinów pojawiły się nowe grupy narodowościowe - Niemcy oraz Żydzi, którzy w 1802 roku otrzymali prawo swobodnego osiedlania się w mieście i niebawem stali się jego głównymi mieszkańcami. W roku 1807, na mocy traktatu w Tylży, Bielsk wszedł w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Dominującą rolę zaczęła odgrywać produkcja sukna i płótna, ale dopiero wybudowanie linii kolejowej łączącej Kijów - Brześć - Bielsk - Białystok - Królewiec, dało impuls do rozwoju nowoczesnego przemysłu.

W 1897 roku Bielsk liczył 8,4 tys. mieszkańców. Funkcjonowała szkoła miejska, kilka szkół parafialnych, cztery parafie prawosławne, jedna rzymskokatolicka i kilka bożnic żydowskich. Dobrze prosperowała drobna wytwórczość: zakłady garncarskie, wód mineralnych, wytwórnia papierosów, młyny wodne, wiatraki i browar.

II wojna światowa zahamowała rozwój jednego z ważniejszych miast Podlasia. Wskutek działań wojennych miasto zostało zniszczone w 70%. Zmieniające się okupacje, najpierw niemiecka a potem rosyjska, przyniosły za sobą wywózki ludności cywilnej na wschód i zachód, masowe aresztowania, egzekucje, zagładę Żydów. Wiele niezwykłych zabytków, jak cerkiew św. Mikołaja czy dworzec kolejowy została zrównana z ziemią i dziś możemy oglądać je tylko na starych fotografiach. Złą sławę zyskało (mieszczące się w budynku obecnego Zespołu Szkół Nr 4) gestapo i więzienie śledcze, gdzie w latach 1941 - 1944 przetrzymywano i torturowano aresztowanych. Większość z nich wywieziono na miejsce egzekucji w Lesie Pilickim lub do obozów koncentracyjnych.

W latach powojennych miasto przystąpiło do intensywnej odbudowy. Największy rozwój miasta przypada na lata 60. Wtedy to powiększyła się liczba jego mieszkańców i obszar.

Współcześnie Bielsk Podlaski jest miastem niezwykłym. Malownicze kopuły cerkwi, wieże kościołów, ratusz i nowoczesne obiekty użytkowe to dzisiejszy pejzaż miasta. wiele drewnianych domów, zbudowanych jeszcze w XIX wieku, dopełnia bogactwa architektury. Dzisiejsi mieszkańcy tworzą więc malowniczą mozaikę kulturową, mają swoje zespoły artystyczne, które reprezentują pieśni, tańce i obrzędy lokalnych społeczności. Od blisko dwudziestu lat przy parafii Św. Archanioła Michała funkcjonuje unikalne i jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonografii.

Współczesny Bielsk to ważny ośrodek o charakterze przemysłowym i usługowym, a za sprawą znakomicie zachowanych zabytków, także turystycznym. Wiele firm bielskich uzyskuje znakomite efekty gospodarcze, świadcząc swoje usługi i eksportując swoje towary na cały kraj i poza jego granice.

« poprzednia strona | 1, 2, 3, 4, 5 | następna strona »

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

KONTAKT

tel: (85) 731 81 88
fax: (85) 731 81 50
um@bielsk-podlaski.pl

GODZINY PRACY:

pn 08:00-16:00
wt-pt 07:30-15:30

RACHUNEK BANKOWY:

52 8063 0001 0070 0706 5699 0002

MIASTO W LICZBACH

LUDNOŚĆ: 26 275

kobiety: 13 632
mężczyźni: 12 643

stan na 30.06.2014

JĘZYK MIGOWY
BIULETYN MIEJSKI
Biuletyn miejski - archiwum
PROJEKTY

Bieżące projekty

Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.