Środa, 5 października 2022, imieniny Igora, Apolinarego, Placyda. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 11 godz. 18 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godz. 31 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
RYS HISTORYCZNY MIASTA

1, 2, 3, 4, 5 | następna strona »

Bielsk Podlaski to jedno z większych miast województwa Podlaskiego. Położone na skraju Wysoczyzny Bielskiej, nad rzeką Białą, od której zapewne wzięło swój początek lub jak też podają niektóre źródła - budowane wśród torfowisk i bagien zwanych bielsko lub biele - zatem miasto na bagnach i być może właśnie od starych topielisk zawdzięcza swoją dzisiejszą nazwę.

Bielsk Podlaski jest jednym z najstarszych miast Podlasia, liczącym ponad pół tysiąca lat, wypełnionych burzliwymi i dramatycznymi nieraz wydarzeniami. Od lat zaświadczają o tym zachowane, dawne nazewnictwa dzielnic (Hołowiesk) i ulic (Dubicze, Zamkowa), nekropolie różnych wyznań, XIX-wieczne chaty, ostałe w najstarszych dzielnicach, wspaniałe zabytkowe budowle sakralne i barokowy ratusz - pozostający niekwestionowaną wizytówką miasta.

Historia Bielska Podlaskiego - miasta położonego na skrzyżowaniu szlaków handlowych, na kresowym pograniczu narodowości, religii i kultur - realnie i symbolicznie łączy Wschód z Zachodem i Północ z Południem. Bliskość Puszczy Białowieskiej i wielkich rzek - Narwi i Bugu wzmacnia jeszcze wyjątkowość tego miejsca.

Początki osadnictwa sięgają tu X wieku, kiedy to w okolicy ulicy Zamkowej powstała osada z dobrze rozwiniętym rzemiosłem. W jej sąsiedztwie na przełomie XII i XIII wieku, wybudowano gród obronny należący podówczas do książąt ruskich.

W pierwszej połowie XIV wieku na prawie 250 lat miasto wraz z całym Podlasiem weszło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, stając się istotną częścią systemu obronnego państwa. Pod koniec XIV wieku, ziemię bielską wielokrotnie najeżdżali krzyżacy; wtedy to podgrodzie zostało spalone, jednak sam gród zdołał się obronić.

Bielsk zyskał na znaczeniu kiedy na tronie Polski zasiadł Władysław Jagiełło.

Wydarzeniem znaczącym w dziejach miasta było nadanie w 1430 roku przez księcia Witolda przywileju lokacyjnego, który w latach następnych został znacznie poszerzony. W roku 1495 z   nadania Wielkiego Księcia Aleksandra Jagiellończyka, późniejszego króla Polski, Bielsk otrzymał prawa miejskie magdeburskie, a na dokumentach miejskich pojawiła się pieczęć z herbem miasta. W 1501 roku mieszczanie zostali zwolnieni z pod sądowej władzy starosty; ustanowiona została również miara miejska pn. beczka bielska. Bielsk jawił się jako prężny ośrodek gospodarczy Podlasia, którego mieszkańcy dodatkowo mieli prawo wyrębu lasu i  organizowania targów. W owym czasie gościli tu królowie Polski: Władysław Jagiełło, Zygmunt I z królową Boną i Stefan Batory.

Wiek XVI zwany złotym okazał się nadzwyczaj pomyślny dla rozwoju miasta. W jego drugiej połowie w Bielsku i okolicznych wsiach miejskich (Augustowo, Parcewo, Stryki, Szastały, Spiczki i Widowo) żyło blisko 5 tys. mieszkańców. Przybywało rzemieślników, którzy skupiali się w cechach: garbarskim, krawieckim, kuśnierskim, szewskim i piwowarskim. Na rzece Białej pracowało pięć młynów wodnych. Wyroby garbarzy i drewno z Puszczy Bielskiej były spławiane Narwią i Wisłą do Gdańska.

Znaczącym wydarzeniem w dziejach miasta były obrady sejmu litewskiego (1564), na który przybył król Zygmunt August wraz z prymasem Jakubem Uchańskim. Tematem zasadniczym spotkania było zawarcie unii polsko-litewskiej. Pięć lat później, po podpisaniu unii lubelskiej, Bielsk wszedł w skład Korony Polskiej. Liczył wówczas blisko 830 domów i był największym miastem Podlasia. Wielki pożar w 1591 roku zniszczył większą część zabudowy, ale dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej Bielsk odbudowano, zachowując stary układ ulic i domów. Najbardziej zniszczoną zamkową część miasta ponownie zasiedlono dopiero w wieku XVII.

1, 2, 3, 4, 5 | następna strona »

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

KONTAKT

tel: (85) 731 81 88
fax: (85) 731 81 50
um@bielsk-podlaski.pl

GODZINY PRACY:

pn 08:00-16:00
wt-pt 07:30-15:30

RACHUNEK BANKOWY:

52 8063 0001 0070 0706 5699 0002

MIASTO W LICZBACH

LUDNOŚĆ: 26 275

kobiety: 13 632
mężczyźni: 12 643

stan na 30.06.2014

JĘZYK MIGOWY
BIULETYN MIEJSKI
Biuletyn miejski - archiwum
PROJEKTY

Bieżące projekty

Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.