Sobota, 11 lipca 2020, imieniny Olgi, Kaliny, Benedykta. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 16 godz. 25 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 24 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
2010-08-26

Stan zaawansowania inwestycji miasta Bielsk Podlaski na rok 2010

W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki znacznym dofinansowaniom ze strony Unii Europejskiej, udało się zrealizować wiele inwestycji ważnych dla mieszkańców Bielska Podlaskiego. Przybyło wiele nowych dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych, a wszystko to dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

Na rok 2010 miasto Bielsk Podlaski zaplanowało wiele inwestycji, na które przeznaczono rekordową ilość pieniędzy bo aż 30mln złotych. Jeden z największych projektów to integracja dróg gminnych z systemem drogi krajowej nr 19 i powiatowej ulicy Mickiewicza. W ramach tego projektu gruntownej przebudowie poddano ulice Rejonową i Kleeberga. Wybudowano na tych ulicach system kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a obecnie trwają prace nad budową chodników, ścieżek rowerowych i nawierzchni asfaltowej. Ukończony został już łącznik między drogą krajową nr 19 a ulicą Mickiewicza, na którym położono nawierzchnię asfaltową. Łączny koszt inwestycji to ponad 9 mln złotych z czego 31,47% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Termin zakończenia tego projektu wyznaczono na 30 listopada 2010.


Już wkrótce na ulicy Kleeberga położona zostanie asfaltowa nawierzchnia


Łącznik między ulicą Mickiewicza a krajową drogą nr 19


Ulica Rejonowa

Prace dobiegają też końca na ulicy Dubiażyńskiej. W ramach tego projektu przebudowano system kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ułożono nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Obecnie układana jest nowa nawierzchnia asfaltowa, całkowity koszt inwestycji to ponad 7mln zł z czego dofinansowanie stanowi 46%. Termin zakończenia projektu wyznaczono na październik 2010.


Prace na ulicy Dubiażyńskiej

Modernizacji poddano również kilkanaście ulic układu komunikacji miasta Bielsk Podlaski. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 9mln złotych i obejmuje takie drogi jak: Norwida, Witosa, Gomułki, Taraszkiewicza, Nowa, Baczyńskiego, Tokarzewicza, Kolberga, Leśmiana, Koszarowa oraz Kilińskiego. W ramach tego projektu wybudowano nowe chodniki i ścieżki rowerowe oraz nową nawierzchnię asfaltową. 40% kosztów tej inwestycji stanowi dofinansowanie UE, a planowany termin zakończenia projektu wyznaczono również na jesień tego roku.Tak wygląda gotowa ulica Kilińskiego

Na tegoroczną jesień zaplanowano ukończenie jeszcze kilku innych inwestycji między innymi ulicy Wierzbowej, na którą przeznaczono ok. 700 tyś złotych. Projekt ten przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej, chodnika oraz nowej nawierzchni asfaltowej. Ulica Wiejska, która będzie kosztowała ok. 400 tyś, będzie posiadała nową nawierzchnię asfaltową oraz chodniki. Oba te projekty w całości finansowane są z budżetu miasta Bielsk Podlaski, jak również ulice Wczasowa, Przechodnia, zaułek ulicy Ogrodowej oraz ulica Bł. Ks. Antoniego Beszty - Borowskiego.


Ulica Wiejska


Ulica Wierzbowa

Nie tylko rozbudowa sieci dróg jest priorytetem dla rozwoju naszego miasta. Niezbędne jest też podnoszenie jego walorów estetycznych, dlatego też renowacji poddany został Skwer Izabeli Branickiej, w którym już rozpoczęto prace modernizacji alejek.


Skwer Izabeli Branickiej

Aktualizacja: 2010-08-26 14:33:42
W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.
Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.